سخن بزرگان
اما حسین علیه السلام:خداوندا قائم ما را از پس پرده ی غیبت برون اور و ان گاه او از ستمگران انتقام گیرد.

پاسخ‌گوبی به سوالات زائران بویژه جوانان دانشجو و برخی از فرهیختگان

ایشان همچنین شبهای این دهه مزبور را طی جلسات جداگانه ای درصحن غدیر به پاسخ‌گوبی به سوالات زائران بویژه جوانان دانشجو و برخی از فرهیختگان پرادختندکه درتصویر فوق  یکی ازین دست جلسات مشاهده میشود.
لازم بذکراست که این جلسه مورد توجه بسیاری از حاضران قرار گرفت.