سخن بزرگان
اما حسین علیه السلام:خداوندا قائم ما را از پس پرده ی غیبت برون اور و ان گاه او از ستمگران انتقام گیرد.

سفر جناب وزیری به شهر زاهدان

دهه سوم محرم الحرام جاری ودرسفری که جناب وزیری به شهر زاهدان داشتند با نماینده مقام معظم رهبری در عراق آیه الله سیدمجتبی حسینی دیدار کرده و آن عالم در جلسه سخنرانی استاد وزیری که در مسجد علی بن ابیطالب علیه السلام برگزار میشد شرکت نمودند.