سخن بزرگان
اما حسین علیه السلام:خداوندا قائم ما را از پس پرده ی غیبت برون اور و ان گاه او از ستمگران انتقام گیرد.

جناب وزیری در برخی از مجالس که با حضور تعدادی از علماء و روحانیت منطقه تشکیل میشد شرکت نموده وسخنرانی کردند

ایشان همچنین در برخی از مجالس که با حضور تعدادی از علماء و روحانیت منطقه تشکیل میشد شرکت نموده وسخنرانی کردند.که تصاویرفوق نشان دهنده یکی ازین دست محفل میباشد.