سخن بزرگان
اما حسین علیه السلام:خداوندا قائم ما را از پس پرده ی غیبت برون اور و ان گاه او از ستمگران انتقام گیرد.
RSS
تصویر1
تصویر1
تصویر2
تصویر2
تصویر3
تصویر3
تصویر4
تصویر4
تصویر5
تصویر5