سخن بزرگان
اما حسین علیه السلام:خداوندا قائم ما را از پس پرده ی غیبت برون اور و ان گاه او از ستمگران انتقام گیرد.

مراسم نخل برداري در حسينيه ايران - يزد

مراسم نخل برداري در حسينيه ايران - يزد